Setkání laryngektomovaných pacientů

  • TERMÍN: 25. 4. 2023 od 14:30
  • MÍSTO KONÁNÍ: Přednáškové sály II. Interní kliniky FN Olomouc (MAPA
  • POŘADATEL: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF UP a FN Olomouc ve spolupráci se společností Atos Medical AB.

PROGRAM

  • Uvítání | doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
  • Představení Spolku laryngektomovaných ČR | Karel Tejkl
  • Možnosti obnovy hlasu po odstranění hrtanu | MUDr. Martin Brož, Ph.D.
  • Plicní rehabilitace | Bc. Aneta Balejová, Dis.

Zdvořile prosíme o potvrzení účasti u paní Veroniky Uzlové na telefonu 601 362 483 (volání i sms).