3. ročník Central European Endoscopic Ear Surgery Course

23. 9. 2022

Ve dnech 5. - 6. září 2022 proběhl v Olomouci další ročník praktického kurzu endoskopické ušní chirurgie. Zájem o tuto miniinvazivní operační techniku dramaticky roste po celém světě. Na olomoucký kurz se nám opět podařilo přivést absolutní špičku v oboru – prof. João Nogueira z Brazílie. Pozvánku vést kurz dále přijal přednosta pardubické ORL kliniky MUDr. Jan Vodička, Ph.D., který se endoskopické ušní chirurgii také plně věnuje. Prezidentem kurzu a lektorem byl doc. MUDr. Richard Salzman Ph.D., přednosta ORL kliniky LF UP a FN Olomouc, který s tímto způsobem operování začal již v roce 2014. Doc. Salzman se dlouhodobě zabývá propagací endoušní chirurgie nejen v Česku, ale dostává pozvánky na kongresy a kurzy i v dalších zemích střední Evropy.

Kurz nabídl 19 účastníkům hands-on preparaci na čerstvě zmražených spánkových kostech a dalším čtyřem zájemcům možnost účastnit se jako „observer“. Velký zájem o kurz přetrvává, a i když je česká základna nejspíše již vyčerpaná, ze zahraničí dorazilo celkem 22 zájemců. Nejvíce účastníků přijelo z Polska, další z Rakouska, Velké Británie, Řecka a Saudské Arábie. Není překvapující, že útočná válka Ruska na Ukrajině měla kromě mnoho jiných dopadů i vliv na absenci účastníků z těchto zemí.

První den kurzu nabídl přednášky o historii, základních principech endoskopické ušní chirurgie a endoskopické anatomii středouší. Dále zazněly praktické rady „Jak začít“ a postupy základních středoušních operací. První den jsme rovněž zhlédli přenos čtyř operací z operačních sálů – myringoplastiku předních kvadrantů, stapedoplastiku a dvakrát tympanoplastiku, přičemž u jednoho pacienta byl průběh komplikovaný výraznější krvácivostí z velmi vysoce běžícího jugulárního bulbu.

Druhý den byl vyhrazen preparacím na spánkových kostech. Jejich kvalitu si kurzanti tradičně velice pochvalovali. Postupně si vyzkoušeli elevaci tympanomeatálního laloku a přiblížili si anatomii středouší z endoskopického pohledu. Následně si vyzkoušeli myringoplastiku, ossikuloplastiku, tympanoplastiku a stapedoplastiku. Nakonec zhlédli ukázku endoskopické anatomie středního i vnitřního ucha.

Souběžně byl k dispozici Otoskills trainer od firmy Grace Medical, který je velice jednoduchým trenažérem na zlepšení jemné mikrochirurgické techniky.

Příprava a průběh tohoto praktického preparačního kurzu by nemohl proběhnout bez technické podpory firmy Olympus a firmy Grace Medical (české zastoupení firmy Lindcare).

O přesném termínu dalšího ročníku Vás budeme informovat na czechearendoscopy.com.

Za organizační tým
Richard Salzman