Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je pracoviště, jehož činnost stojí na třech základních pilířích: zdravotnickém, výukovém a vědecko- výzkumném.

Je poskytována komplexní diagnosticko- léčebná péče v celém rozsahu oboru včetně dětské otorinolaryngologie, foniatrie a otoneurologie. Disponuje specializovanými poradnami, které jsou uvedeny v sekci Jak se objednat. Na pracovišti je prováděna operativa v plném rozsahu, od základních výkonů až po vysoce specializované, kam řadíme zejména onkochirurgické výkony u pacientů se zhoubnými novotvary hlavy a krku, u velmi rozsáhlých nádorů ve spolupráci s Oddělením plastické a estetické chirurgie, dále miniinvazivní operace nedoslýchavosti a chronických zánětů uší, endoskopické operace baze lební ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou a zákroky v očnici a na slzných cestách ve spolupráci s Oční klinikou.

Klinika zajišťuje pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů, pořádá odborné semináře a je progresivně se rozvíjejícím vědeckým pracovištěm.