Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je pracoviště, jehož činnost stojí na třech základních pilířích: zdravotnickém, výukovém a vědecko- výzkumném.

Je poskytována komplexní diagnosticko- léčebná péče v celém rozsahu oboru včetně dětské otorinolaryngologie, foniatrie a otoneurologie. Klinika disponuje několika specializovanými poradnami. Již několik let nabízí své odborné služby i Poradna pro nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek. Pro aktuální provozní dobu se prosím podívejte na Jak se objednat.

Na pracovišti je prováděna operativa v plném rozsahu, od základních výkonů až po vysoce specializované, kam řadíme zejména onkochirurgické výkony u pacientů se zhoubnými novotvary hlavy a krku. Klinika jako jedno z mála pracoviště v zemi provádí robotické resekce nádorů. Velmi rozsáhlé nádory řeší ve spolupráci s Oddělením plastické a estetické chirurgie a Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie, dále  endoskopické operace baze lební ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou a zákroky v očnici a na slzných cestách ve spolupráci s Oční klinikou. Ve spolupráci se Spánkovou laboratoří Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy pracoviště taky řeší problematiku chrápání a syndromu obstrukční spánkové apnoe (přerušované dýchání během spánku).

Klinika je centrem miniinvazivní operativy nedoslýchavosti a chronických zánětů uší. Endoskopické (šetrné) operace uší byly na klinice v roce 2014 jako na prvním pracovišti ve střední Evropě. Postupně se Olomouc stala výukovým centrem pro celou střední Evropu a každoročně organizuje mezinárodní praktický kurz pro zkušené ušní chirurgy.

Klinika zajišťuje pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů, pořádá pravidelné odborné semináře a je progresivně se rozvíjejícím vědeckým pracovištěm.