5 000 robotických operací! Fakultní nemocnice Olomouc se řadí mezi evropskou špičku

14. 12. 2023

Pět tisíc operací, pět tisíc pacientů, kterým s přispěním robota da Vinci Xi pomohli odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc, pět tisíc rodin, které se mohly těšit ze zlepšení zdravotního stavu nebo přímo z uzdravení svých blízkých a v sedmi případech dokonce z narození vysněného dítěte! To je úctyhodný účet, jehož na začátku prosince dosáhlo Univerzitní robotické centrum, které funguje od roku 2009 při největším zdravotnickém zařízení na střední Moravě. Služeb amerického robota da Vinci Xi využívají týmy hned v několika oborech, a to v urologii, gynekologii, ORL a chirurgii.

  • Obrázek 1: Jubilejní pětitisící operaci si připomněli zástupci týmů ze všech klinik vužívajících robota daVinciho na společném setkání.

 

Olomoucké centrum patří k nejstarším a největším robotickým centrům v České republice a ke špičce patří i v evropském a celosvětovém měřítku, neboť se jedná o tzv. high-volume center. „Pět tisíc operací od založení centra a z toho už více než pět set v letošním roce ke konci listopadu jsou vynikající čísla, která ukazují na vyzrálost roboticky asistované chirurgie v naší nemocnici. Je nesporné, že právě robotické chirurgii patří u řady operačních výkonů budoucnost. I proto nás těší, že se stále rozšiřuje spektrum takto poskytované péče,“ oceňuje práci týmů chirurgů, instrumentářů, biomedicínských inženýrů a dalšího zdravotnického personálu ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Univerzitní centrum je multioborové. Tvoří je lékařské týmy z několika klinik FN Olomouc, konkrétně Urologické kliniky, Porodnicko-gynekologická klinika, Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a I. chirurgické kliniky. Jako jediné centrum v republice se zaměřuje i na akademickou sféru a provádí školení studentů. Lékařů, ale i nelékařských zdravotníků zde bylo zaučeno již několik desítek a z absolventů školení se mnohdy stali noví členové týmu. Vysokou úroveň a efektivitu potvrzuje také rekordní počet provedených operací na jednom robotickém systému (526 v roce 2022, předpokládaných 550 v letošním roce). Tato čísla značně převyšují průměry jak v České republice, tak v evropském měřítku (cca 250 - 300 operací). Centrum je v provozu prakticky každý den v pracovním týdnu. Častokrát jsou prováděny i tři výkony za den.

„Naše nemocnice si potenciál robotické chirurgie uvědomuje a trend k jejímu intenzivnějšímu využití podporuje. Proto se již delší dobu připravujeme na nákup druhého robota, který významným způsobem navýší kapacitu robotického centra a umožní tak přístup k robotické operativě i dalším zájemcům, jejichž odbornost to umožňuje. Nákup již schválila přístrojová komise a měli bychom jej mít k dispozici v horizontu dvou let,“ naznačuje slibnou budoucnost roboticky asistované chirurgie ve FN Olomouc její ředitel Roman Havlík.

Podrobnější informace o využití robotického systému daVinci najdete ZDE.

Robotický systém da Vinci

Víceramenný laparoskopický operační systém da Vinci simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole, operační pole vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu a prostřednictvím joysticků ovládá nástroje v „rukách" robota. Ty přes vpichy v kůži nebo přes dutinu ústní velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta. Nejnovější generace robota da Vinci s označením Xi je na trhu od roku 2014. Olomoucká fakultní nemocnice jej pořídila v dubnu roku 2018 za zhruba 41 milionů korun z vlastních prostředků. Nový stroj má zdokonalenou telemanipulaci, takže se lépe chirurgovi ovládá, a zásadně zlepšenou optiku, tedy endoskop. Ten nabízí o 20 procent větší zorné pole a má dvojnásobné rozlišení. Chirurg díky tomu vidí lépe a přesněji. A pomocí vylepšené operační části je snadnější i přístup trokary (ostrého chirurgického nástroje sloužícího k vytváření přístupu do tělních dutin), díky čemuž se operatér k pacientovi lépe dostane a pronikne do větší hloubky, protože jej nelimituje délka nástroje. Tím stroj také reflektuje nárůst obezity u populace nejen v České republice. Další výhodou nové generace robota da Vinci je vylepšená koagulace (stavění krvácejících cév). Minimalizují se tak jakákoliv rizika poškození a operace se stává ještě bezpečnější. Model Xi navíc disponuje také novým navigačním systémem a možností unikátní synchronizace se speciálním operačním stolem.