Dočasné přemístění dětské ORL poradny

6. 1. 2021

Dětská ORL poradna bude do odvolání přesunuta z ambulance na Dětské klinice na ORL kliniku. Děti budou vyšetřovány vždy v pondělky od 8 do 14.30 hodin v prostorách všeobecné ambulance ORL kliniky (doposud na Dětské klinice v úterý).