Druhý workshop nádorů slinných žláz si nenechalo ujít bezmála šedesát odborníků

22. 5. 2024

Dne 13. května 2024 se konal v Olomouci druhý workshop nádorů slinných žláz, pořádaný Salivární sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Akce byla věnována doc. MUDr. Ladislavu Černému, DrSc., od jehož narození uplynulo právě 100 let.

Na akci, garantované ČLK, bylo přítomno 58 účastníků z ČR a ze Slovenska. Většina z nich se rekrutovala z obce otolaryngologické, z menší části i z odbornosti stomatologie a patologie. Zvlášť významná byla přítomnost prof. MUDr. Aleny Skálové, CSc., prof. MUDr. Jana Laco, PhD. a prof. Ilma Leiva (emeritní přednosta patologického institutu v Turku, Finsko).

  • Obrázek 1: Vzácným hostem workshopu byla prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. z Lékařské fakulty UK v Plzni.

 

Vlastní odborný program se skládal z pěti přednášek a kulatého stolu. První prezentace MUDr. Davida Kalfeřta, PhD. byla věnována epidemiologii karcinomů slinných žláz na území ČR. Byl konstatován nárůst incidence i prevalence těchto nádorů, důvod zůstává nejasný. Další dvě přednášky byly prosloveny v angličtině. Na jejich úvod referoval prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. o raritním případu agresivně rostoucího recidivujícího pleomorfního adenomu, postihujícího parafaryngeální a hluboký krční prostor. Prof. MUDr Alena Skálová, CSc. pak seznámila účastníky s klinicko-patologickými a morfologickými aspekty této i atypické formy uvedeného nádoru. Stejně byla zaměřena i přednáška prof. Ilmo Leiva, týkající se karcinomu v pleomorfním adenomu.

Další dvě přednášky, jejichž autory byl MUDr. Martin Hyravý a MUDr. Marie Radilová, byly věnovány klinické problematice aspirační a core-needle biopsie salivárních tumorů. Toto téma pak bylo široce diskutováno v kulatém stolu, kterého se vedle dvou výše uvedených přednášejících účastnili i další otolaryngologové (I. Stárek, B. Gál, J. Rotnágl, D. Kalfeřt) a patologové (A. Skálová, J. Laco).  K jednotlivým diskutovaným bodům se rozvinula široká rozprava z pléna. Probrány byly především prioritizace a další perspektivy obou zmíněných metod, jejich možný vliv na změnu patomorfologie nádorů a rizika zavlečení neoplastických buněk do vpichového kanálu.

Ke konci programu byla nastíněna témata na další Salivární workshop. Rámcově je uvažováno o chronických zánětlivých onemocněních slinných žláz dospělého i dětského věku, lymfoepiteliální parotitidu a MALT lymfom.