Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc pořádá první setkání pacientů po laryngektomii

23. 2. 2023

Poskytnout možnost sdílet nejednoduchou zdravotní situaci a nabídnout pomoc nejen v medicínské, ale také v sociální a společenské rovině. To jsou hlavní důvody, které vedly vedení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc, aby ve spolupráci se společností Atos Medical AB uspořádala vůbec první Setkání laryngektomovaných pacientů na Moravě, tedy pacientů po odstranění hrtanu. Uskuteční se 25. dubna 2023 od 14.30 hodin v přednáškových sálech II. Interní kliniky FN Olomouc.

  • Budova Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc.

 

„Laryngektomii podstupují nejčastěji pacienti s rakovinou hrtanu. Po léčbě přichází o schopnost přirozené tvorby hlasu. V minulosti byli odkázáni na ´břichomluvectví´, kterému se ale naučilo jen malé procento z nich. Nyní jsou k dispozici hlasové protézy, které jsou jedinečnou příležitostí, aby se pacienti po odstranění hrtanu vyhnuli společenské stigmatizaci a hlavně izolaci,“ vysvětluje přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. s tím, že jen v loňském roce provedli olomoučtí odborníci 15 laryngektomií. „Naše pracoviště je navíc školícím centrem pro otorinolaryngologické specialisty,“ dodává.

Na setkání pacientů zazní přednášky MUDr. Martina Brože, Ph.D. o možnostech obnovy hlasu po odstranění hrtanu a Bc. Aneta Balejové, Dis. o plicní rehabilitaci. Příchozím se také představí Spolek laryngektomovaných ČR, který sdružuje osoby po odstranění hrtanu, jejich rodinné příslušníky a odborníky. „Předpokládáme, že pacienti po léčbě rakoviny musí nacházet řešení mnoha těžkostí v každodenním životě, které si ostatní vůbec neuvědomují. Je velmi pravděpodobné, že zejména pacienti kratší dobu po operaci budou mít řadu dotazů, které ochotně zodpovíme my nebo, a to častěji, jiní pacienti,“ ubezpečuje Richard Salzman.

Pokud máte zájem o účast, potvrďte ji, prosím, telefonicky nebo sms zprávou paní Veronice Uzlové na telefonním čísle 601 362 483.