Nejlepší světoví odborníci na miniinvazivní ušní chirurgii se v listopadu sjedou do Olomouce

31. 10. 2019

Centrem miniinvazivní ušní chirurgie se na dva dny v první polovině listopadu stane Fakultní nemocnice Olomouc. Její Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pořádá ve dnech 11. a 12. listopadu špičkově obsazený mezinárodní kurz tohoto bouřlivě se rozvíjejícího oboru. Sjedou se na něj opravdové kapacity, podobných akcí se přitom po celém světě koná pouze pár.

„Kurz je určen pro lékaře specializované na ušní chirurgii a je momentálně jediný svého druhu v celé střední Evropě. Nejbližší takové se konají až v Itálii, Belgii či Skotsku,“ říká přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. Na Teoretických ústavech Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se třem desítkám účastníků kurzu budou věnovat světového kapacity oboru. „Mezi nimi zakladatel ušní endoskopie Muaaz Tarabichi ze Spojených arabských emirátů, přední americký ušní chirurg Daniel Lee či jeho krajan s českými kořeny Anthony Mikulec,“ zmiňuje docent Salzman.

Příprava prestižní akce trvala podle jeho slov celý rok a její konání nebylo potřeba nijak propagovat. „Třicet volných míst bylo účastníky z celé střední Evropy, ale i Blízkého východu či Anglie obsazeno prakticky okamžitě, k tomu máme devatenáct náhradníků připravených ihned zaujmout uvolněné místo. Během kurzu budou předvedeny tři operace, součástí programu jsou samozřejmě i odborné přednášky a mimořádnost akce tkví v praktickém nácviku, kdy účastníci budou sami preparovat na spánkových kostech. Věřím, že díky tomuto kurzu posuneme naši odbornost dál, a jsem rád, že česká odborná společnost je takovému posunu nakloněna,“ kvituje přednosta olomoucké ORL kliniky a děkuje za podporu při organizaci takto nákladného a náročného projektu Olomouckému kraji a firmám Olympus a Grace Medical.

Ušní operace uskutečněné s použitím endoskopu jsou nejen kratší, ale také méně bolestivé. Řezy při nich nejsou potřebné, takže pacienti odcházejí obvykle následující den domů a lék na bolest vyžadují jen naprosto výjimečně. Inovativní chirurgický postup zavedl v České republice v roce 2014 právě doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. a jím vedená klinika jej dlouho využívala jako jediná ve střední Evropě.

Kouzlo šetrnějšího přístupu spočívá v použití endoskopu, který je pro operatéra zdrojem světla v těsném prostoru ucha. „Při tradičním přístupu s mikroskopem se k nemocnému středouší obvykle nemůžeme dostat přes úzký zvukovod. Proto jsme si pomáhali zhruba šesticentimetrovými řezy za uchem nebo třícentimetrovými řezy v přední části ucha. Díky nim se zvukovod roztáhl a dovnitř se dostalo více světla,“ popisuje klasickou metodu Richard Salzman. Naproti tomu miniinvazivní technika si pomáhá endoskopem, který se dostane se světelným zdrojem velmi blízko k operované oblasti. „Řezy zevně na kůži, které jsou vždy spojené s bolestí, nejsou vůbec potřeba,“ dodává přednosta kliniky ORL.

Endoskopická ušní chirurgie je podle jeho slov pro pacienta velice výhodná, ale pro chirurga náročnější. „S mikroskopem má operatér obě ruce volné, zatímco když použije miniinvazivní techniku, v jedné ruce drží endoskop a pracovat musí jen jednou rukou. Právě toto omezení je endoskopické metodě nejčastěji vytýkáno. Ve zkušených rukách ale výhody endoskopu jednoznačně převládnou nad nevýhodami. Myslím si, že chirurg by se měl naučit těžkosti překonávat ve prospěch pacienta,“ je přesvědčený docent Richard Salzman.