Odborníci z ORL kliniky FN Olomouc jim vrátili řeč. Vděční pacienti se sešli v nemocnici

29. 4. 2024

V pořadí druhé moravské Setkání laryngektomovaných pacientů, tedy lidí, jimž byl operativně odstraněn hrtan, se uskutečnilo v Olomouci. Do přednáškových sálů II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc si v úterý 16. dubna 2024 našlo cestu pět desítek pacientů a jejich příbuzných. Odborníci z pořádající Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku umožnili vzájemně se potkat lidem, jimž pomocí hlasových protéz navrátili ztracenou řeč.

  • Obrázek 1: Setkání laryngektomovaných pacientů se zúčastnilo padesát pacientů a jejich příbuzných.

 

V České republice se výrazně rozšířilo zavádění hlasových protéz po odstranění hrtanu kvůli rakovině od roku 2016 a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc je po motolské nemocnici druhým nejvýznamnějším pracovištěm v tomto směru v České republice. „Jedná se o relativně novou metodu a v rámci našeho oboru o superspecializovanou záležitost, kterou se na naší klinice zabýváme již sedmým rokem,“ vysvětluje přednosta doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Pozvání na setkání využilo padesát lidí s hlasovými protézami i jejich příbuzní z celého Olomouckého kraje i mimo něj. Měli možnost si navzájem sdělit své zkušenosti a zároveň se na cokoliv zeptat odborníků a zástupců společnosti, která hlasové protézy vyrábí. Přítomni byli rovněž představitelé celostátního Spolku laryngektomovaných ČR sídlícího v Hradci Králové. „Bylo to velmi vřelé a přátelské dvouhodinové setkání, které poskytlo i nám lékařům zpětnou vazbu a přineslo nám příjemný pocit z výsledků naší práce a dobrých zkušeností našich pacientů,“ pochvaluje si přínos akce primář MUDr. Martin Brož, Ph.D. „Za velmi přínosnou pro pacienty považuji možnost výměny jejich vlastních zkušeností s řešením problémů života s hlasovou protézou. A například slyšet zpívat pacienta s hlasovou protézou bylo skutečně dojemné,“ přiznává primář.

Zavedení hlasové protézy není příliš náročný výkon, má ale obrovský přínos pro pacienty, protože navrací řeč těm, kteří po odstranění hrtanu zůstali bez možnosti komunikace mluveným slovem. V době před zaváděním hlasových protéz většina pacientů využívala ke komunikaci se svými blízkými destičky na psaní a jenom menší část se naučila formu břichomluvectví. Zůstávali pochopitelně velmi izolováni a výrazně omezovali společenskou komunikaci, přestože se většina z nich úspěšně vyléčila z rakoviny. Umožnění slovní komunikace má tedy značný vliv na kvalitu jejich života. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc se o tyto pacienty průběžně stará. O tom, že je olomoucké pracoviště jedním z tuzemských lídrů v tomto oboru, svědčí i fakt, že vloni na podzim uspořádalo již třetí ročník workshopu Rehabilitace hlasu po laryngektomii pomocí hlasové protézy, na němž se v této metodě každoročně školily na dvě desítky lékařů z různých regionů Moravy i Čech.