Setkání laryngektomovaných pacientů 2024

Dne 16. dubna 2024 od 14:30 hod. se bude konat Setkání laryngektomovaných pacientů. Akci organizuje Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UPOL a FN Olomouc ve spolupráci s firmou Atos Medical. Akce navazuje na loňské úspěšné setkání pacientů. Jejím cílem bude opět především osobní setkání laryngektomovaných pacientů a vzájemná výměna zkušeností s životem po laryngektomii, jak z pohledu pacienta, tak i odborníků pečujících o tyto pacienty.

PROGRAM

  • Uvítání | doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
  • Představení Spolku laryngektomovaných ČR | Karel Tejkl
  • Možnosti obnovy hlasu po odstranění hrtanu | MUDr. Martin Brož, Ph.D.
  • Plicní rehabilitace | Bc. Aneta Balejová, Dis.

Na závěr odborného programu Vás zveme na diskusi s chutným občerstvením.

Zdvořile prosíme o potvrzení účasti u paní Veroniky Uzlové na telefonu 601 362 483 (volání i sms).